Cố vấn Điều dưỡng Dossiers Allaitement
keyboard_arrow_right
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Thông tin được tự động thu thập và lưu trữ
Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, thông tin cá nhân của bạn có thể được thu thập. Chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ tạm thời các thông tin sau đây về việc truy cập của bạn:
Tên miền bạn sử dụng để truy cập vào Internet
Ngày và thời gian bạn viếng thăm;
Các trang bạn đã truy cập; và
Địa chỉ trang web đã dẫn bạn đến trang web của chúng tôi.
Chúng tôi sử dụng thông tin này cho các mục đích thống kê và giúp chúng tôi làm cho trang web của chúng tôi trở nên hữu ích hơn với khách truy cập.

www.conseils-allaitement.com thu thập thông tin như thế nào?
Trang web chúng tôi sử dụng phần mềm đo lường Google Analytics để thu thập thông tin được liệt kê trong Thông tin được tự động thu thập và lưu trữ ở trên. Google Analytics thu thập thông tin tự động và liên tục. Không thu thập thông tin liên quan đến nhận dạng cá nhân. Nhân viên của chúng tôi tiến hành các phân tích và báo cáo về dữ liệu tổng hợp từ Google Analytics. Báo cáo chỉ cung cấp cho nhân viên chuyên môn của chúng tôi và các nhân viên được chỉ định khác yêu cầu thông tin này để thực hiện nhiệm vụ của họ.

Cookies liên tục được sử dụng như thế nào?
Chúng tôi sử dụng cookie liên tục để giúp chúng tôi nhận ra khách truy cập mới và khách truy cập quay trở lại với www.conseils-allaitement.com. Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính của bạn giữa các lần truy cập vào cho đến khi chúng hết hạn. Chúng tôi không sử dụng công nghệ này để xác định bạn hoặc bất kỳ khách truy cập trang web nào khác.

Làm cách nào để tắt cookie?
Nếu bạn không muốn có cookie lâu dài được đặt trên máy tính của mình, bạn có thể tắt chúng bằng trình duyệt web của mình. Nếu bạn chọn không tham gia cookie, bạn vẫn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các thông tin và tài nguyên www.conseils-allaitement.com cung cấp. Xin lưu ý rằng bằng cách làm theo các hướng dẫn để loại bỏ cookie, bạn sẽ tắt cookie khỏi tất cả các nguồn, không chỉ những cookie từ www.conseils-allaitement.com.

Thông tin cá nhân cung cấp.
Bạn không phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân để sử dụng trang web này.
Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân thông qua email, mẫu đơn, điều tra, v.v …, chúng tôi sẽ chỉ duy trì thông tin trong thời gian dài để đáp ứng câu hỏi của bạn hoặc để hoàn thành mục đích giao tiếp.
Nếu bạn sử dụng biểu mẫu liên hệ của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận tự động tới địa chỉ bạn cung cấp.

Bảo mật
Chúng tôi không tiết lộ, cho, bán, hoặc chuyển nhượng bất kỳ thông tin cá nhân nào về khách của chúng tôi, trừ khi được yêu cầu cho việc thực thi pháp luật hoặc đạo luật.

Phát hiện xâm nhập
Trang web này được duy trì bởi chính phủ Hoa Kỳ. Nó được bảo vệ bởi các điều khoản khác nhau của Nhan đề 18, Bộ luật Hoa Kỳ. Vi phạm Tiêu đề 18 sẽ bị truy tố hình sự tại tòa liên bang.
Đối với mục đích bảo mật trang web và để đảm bảo rằng dịch vụ này vẫn hữu ích cho tất cả người dùng, chúng tôi sử dụng các chương trình phần mềm để theo dõi lưu lượng truy cập để xác định những truy cập trái phép để tải lên hoặc thay đổi thông tin gây thiệt hại. Trong trường hợp điều tra được thực thi pháp luật, và theo bất kỳ quy trình pháp lý bắt buộc, thông tin từ các nguồn này có thể được sử dụng để giúp xác định danh tính.